Xuất Hóa Đơn Đầu Ra Quà Tặng / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Tzlt.edu.vn

Mua Quà Tặng Cho Khách Hàng Có Phải Xuất Hóa Đơn Đầu Ra

Mua quà tặng cho khách hàng có phải xuất hóa đơn đầu ra và có được tính vào chi phí được trừ và VAT đầu vào có được khấu trừ ?

Chi phí mua quà tặng khách hàng vẫn xuất hóa đơn đầu ra và được tính vào chi phí được trừ cũng như được khấu trừ VAT

Trả lời văn bản số 656/GNVT-TCKT ngày 30/10/2014 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Căn cứ Điểm 2.4b Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

b) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng”;

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định về các khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN:

“Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

…”;

+ Tại Khoản 2.21 điều 6 quy định về các khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN:

…”

Căn cứ Khoản 3a, Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tại Điềm b, c, Khoản 1, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

Trường hợp Công ty theo trình bày năm 2014 có phát sinh mua hàng hóa để tặng khách hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì khi tặng Công ty phải lập hoá đơn như bán hàng hoá thông thường, nếu hàng hoá tặng cho khách hàng có giá từ 200.000 đồng trở lên Công ty phải lập hoá đơn riêng cho từng khách hàng. Các hoá đơn đầu vào của hàng hoá mua về tặng Công ty được kê khai khấu trừ nếu đáp ứng các quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Chi phí quà tặng được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (thuộc khoản chi bị khống chế theo hướng dẫn tại Khoản 2.21 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC)

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Quà Tặng Khách Hàng Có Phải Xuất Hóa Đơn Không? Có Được Khấu Trừ Vat Đầu Vào

KHI MUA BÁNH TRUNG THU TRONG DỊP TRUNG THU, MUA LỊCH CUỐI NĂM ĐỂ TẶNG KHÁCH HÀNG…. NÓI CHUNG LÀ MUA HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ ĐỂ BIẾU TẶNG KHÁCH HÀNG NHẰM PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÌ (Theo chế độ hạch toán kế toán TT200; Theo hóa đơn TT26; Theo thuế GTGT TT219; Theo thuế TNDN TT78 như thế nào)

* Thuế GTGT đầu vào có được khấu trừ ? * Có được tính vào chi phí được trừ 100% hay bị khống chế 15% hay không được tính vào chi phí được trừ * Có phải xuất hóa đơn giá trị giá tăng cho khách hàng không? * Có được tính vào doanh thu khi tính thuế TNDN theo TT78; Theo TT123 thì sao? * Cách hạch toán trong trường hợp này theo chế độ kế toán TT200 ?

Giải pháp tham luận: ▶▶▶ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO: Căn cứ pháp lý về TT thuế GTGT (TT219 &TT26).

▶▶▶▶ CHI PHÍ HỢP LÝ: Căn cứ pháp lý về Thuế TNDN (TT78 &TT96)

Khoản b Điểm 3 Điều 5 về doanh thu tính thuế của TT78 khác với TT123: “Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi; tiêu dùng nội bộ (không bao gồm hàng hoá, dịch vụ sử dụng đế tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi; tiêu dùng nội bộ”.

▶▶▶ XUẤT HÓA ĐƠN GTGT QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG xuất chung 1 tờ hóa đơn gộp chung cho nhiều khách hàng hay mỗi khách hàng 1 tờ hóa đơn.

☛ CÂU HỎI: Khi tặng quà cho khách hàng vào dịp lễ, tết, hội nghị khách hàng MÀ KHÁCH HÀNG KHÔNG LẤY HOÁ ĐƠN VỚI MỖI PHẦN QUÀTRỊ GIÁ LỚN HƠN 200.000 THÌ LẬP HOÁ ĐƠN NHƯ THẾ NÀO (mỗi khách hàng lập 1 hoá đơn hay gộp chung tất cả khách hàng chung 1 hoá đơn và kèm theo bảng kê danh sách khách hang nhận quà).

✔TRẢ LỜI: +Theo như CV 1284/TCT-DNL ngày 5/4/2017 của Tổng cục thuế trả lời cho Công ty TNHH MTV Dầu khí TP Hồ Chí Minh như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xuất hóa đơn GTGT đối với quà lưu niệm tặng khách hàng của Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 1015/CT-TTHT ngày 07/02/2017 hướng dẫn, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện. Trường hợp Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị khách hàng và tặng quà lưu niệm cho khách, việc tổ chức hội nghị của Công ty có chương trình, kế hoạch và danh sách khách mời cụ thể thì khi kết thúc hội nghị, Công ty được lập một hóa đơn GTGT tổng giá trị quà tặng khách hàng, trên hóa đơn nêu rõ quà tặng hội nghị khách hàng.

+Theo như CV 5483/TCT-DNL ngày 28/11/207 của Tổng cục thuế trả lời cho Cục thuế HCM như sau: Khi tặng quà cho khách hàng vào dịp lễ, tết, hội nghị khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải lập hóa đơn, tính kê khai nộp thuế GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng. Trường hợp Công ty cho thuê Tài chính TNHH MTV Quốc tế Chaillease có phát sinh việc tặng quà khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối mỗi ngày công ty lập chung một hóa đơn GTGT ghi số tiền thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định (không phân biệt giá trị quà tặng trên 200.000đ hay dưới 200.000đ).

Xem mẫu hóa đơn xuất quà tặng hách hàng (Nhưng tặng cho nhiều khách hàng) trong 1 tờ hóa đơn như sau

Lưu ý: Nhớ kèm theo bảng kê danh sách khách hàng nhận quà đính kèm, không cần phải có chữ ký khách hàng đâu các bạn, làm sao mà lấy được chữ ký khách hàng, miễn sao các bạn chứng minh có hóa đơn giá trị giá tăng đầu vào và danh sách khách hàng tặng quà có chữ ký xết duyệt của ban giám đốc, và có phiếu chi tiền hoặc ủy nhiệm chi là chứng minh sự có thực rồi. Nếu các bạn xin được chữ ký thì quá tuyệt vời

▶▶▶ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN : Theo chế độ kế toán, thông tư 200 hạch toán như sau:a. Đối với hàng hóa được dùng để cho, biếu, tặng khách hàng – Trường hợp MUA HÀNG HÓA về để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp nhưng chưa tặng liền mà nhập kho. (Có hình ảnh bằng tiền để các bạn tiện theo dõi)

Nợ 1561: 1.000.000 (Giá chưa VAT trên hóa đơn mua vào) Nợ 1331: 100.000 (Thuế GTGT trên hóa đơn mua vào) Có 331;111;112: 1.100.000 (Tổng tiền thanh toán trên hóa đơn mua vào)

Sau đó xuất ra tặng cho khách hàng thì mua về giá bao nhiêu thì xuất hóa đơn GTGT đúng giá mua (KHÔNG KÈM THEO ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG) TK 641 – Chi phí bán hàng: 1.100.000 Có các TK 156: giá vốn hàng hoá cho, biếu, tặng: 1.000.000 Có TK 33311 – Thuế GTGT phải nộp.(tính trên giá hóa đơn xuất tặng): 100.000

Lưu ý: Nếu mua về mà tặng luôn không cần nhập kho thì các bạn vẫn phải xuất hóa đơn bằng giá mua lúc đầu, có thể hạch toán như sau: Đối với hóa đơn đầu vào, các bạn hạch toán. Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng: 1.000.000 (Giá chưa VAT trên hóa đơn mua vào) Nợ 133: 100.000 (Thuế GTGT được khấu trừ) Có 111; 112; 331: 1.100.000 (Tổng tiền thanh toán trên hóa đơn mua vào)

Đối với hóa đơn đầu ra, do hàng biếu tặng không ghi nhận doanh thu trong kế toán cũng như không ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN nhưng vẫn phải xuất hóa đơn GTGT thì các bạn ghi như sau (chỉ ghi phần thuế GTGT đầu ra) Nợ 641: 100.000 (Thuế GTGT đầu ra) Có 33311:100.000 (Thuế GTGT đầu ra)

-Trường hợp XUẤT SẢN PHẨM để biếu tặng không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, kế toán ghi nhận giá trị sản phẩm vào chi phí bán hàng , ghi: (Nhớ là xuất hóa đơn theo giá bán thị trường để tính VAT cho đúng). Do không còn ghi nhận doanh thu biếu tặng về mặt kế toán cũng như doanh thu tính thuế TNDN nên chúng ta vẫn xuất hóa đơn GTGT theo giá bán thị trường. Ví dụ giá thành 155 là 100.000 đồng/cái. Giá bán là 150.000 đồng/cái và VAT là 10% thì xuất hóa đơn vẫn là giá 150.000 và VAT 10% là 15.000. Tính vào chi phí là 100.000+15.000=115.000. Xem hạch toán như sau:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng: 115.000 (Giá thành sản phẩm, không được ghi giá bán vì ghi giá bán thì tổng nợ sẽ không bằng tổng có+thuế GTGT đầu ra) Có TK 155 – Thành phẩm (chi phí sản xuất sản phẩm). Áp dụng giá xuất kho 1 trong 3 phương pháp (Bình quân gia quyền, Nhập trước xuất trước hoặc thực tế đích danh): 100.000 Có 33311: Theo Giá bán * Thuế suất thuế GTGT: 15.000 (150.000*10%)

(Nếu làm theo cách hồi xưa Quyết định 15 thì ghi nhận doanh thu nội bộ 512 thì cuối cùng chi phí cũng là 115.000. Các bạn có thể xem lại quyết định 15 để biết. Ở đây quyết định 15 không còn hiệu lực nữa nên tôi không trình bày hạch toán làm gì, mất thời gian).

– Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi, vẫn xuất hóa đơn bằng thường Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán) Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Theo giá bán thị trường) Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

b. Đối với hàng hóa dùng để trả thay lương cho người lao động: + Kế toán phải ghi nhận doanh thu đối với sản phẩm, hàng hóa như đối với giao dịch bán hàng thông thường: Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (tổng giá thanh toán) Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311). Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Vì trả lương bằng sản phẩm thì giống như là trả tiền nên thuộc diện chịu thu nhập chịu thuế TNCN

Ví dụ 1: Tặng bánh trung thu cho khách hàng mà không yêu cầu mua bất cứ sản phẩm nào.

+ Ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị hàng hoá: Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán Có TK 155;156 – Thành phẩm hoặc Hàng hóa.

Ngày 5/9/2018 Công ty mua bánh trung thu với tổng giá trị chưa VAT là 15.000.000 và VAT là 10%: 1.500.000 đã trả bằng tiền mặt cho Công ty bánh trung thu Như Lan

Giải:

Ngày 5/9/2018 , mua bánh trung thu về chưa tặng khách hàng, kế toán ghi

Nợ 1561: 15.000.000 Nợ 1331: 1.500.000 Có 1111: 16.500.000

Ngày 10/09/2018 xuất bánh tặng khách hàng. Dựa vào hóa đơn đầu ra xuất ghi nhận như sau (xuất bằng đúng giá mua).

Nợ 641: 16.500.000 Có 1561: 15.000.000 Có 33311: 1.500.000

Nợ 642: 16.500.000 (Gồm tiền hàng và tiền thuế GTGT) Có 711: 16.500.000 (Gồm tiền hàng và tiền thuế GTGT)

Ví dụ 2: Mua xe ô tô tặng nón bảo hiểm Ngày 1/1/2018 Công ty thương mại bán xe ô tô: mua nón báo hiểm để ai mua xe tặng cho khách hàng nón bảo hiểm trị giá là 500.000 và VAT là 50.000 đã trả tiền mặt Ngày 5/1/2018 Công ty đã bán xe ô tô trị giá chưa VAT là 500.000.000 (chưa VAT) chưa thu tiền của Cty ABC. Biết giá vốn là 400.000.000 và tặng nón bảo hiểm cho Cty ABC

Giải:

Yêu cầu: Hạch toán kế toán của nghiệp vụ trên và cách kê khai trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Nợ 1561: 500.000 Nớ 1331: 50.000 Có 1111: 550.000

Ngày 5/1/2018 Hạch toán kế toán: Đối với bán xe

+Nghiệp vụ giá vốn Nơ 632: 400.000.000 Có 156: 400.000.000

+Nghiệp vụ doanh thu: Nơ 131(ABC): 550.000.000 Có 511: 500.000.000 Có 3331: 50.000.000

Hạch toán kế toán: Đối với tặng nón bảo hiểm cho khách hàng (theo chế độ kế toán 200). Nhớ là do tặng từng người thì phải xuất hóa đơn riêng để tặng cho từng người (nếu khách hàng không lấy hóa đơn thì ghi là khách hàng không lấy hóa đơn và lưu tại Công ty)

Nơ 641: 550.000 Có 1561: 500.000 Có 3331:50.000

Bước 2: Làm tờ khai quyết toán thuế TNDN .

Hy vọng, bài viết này giúp các bạn biết cách hạch toán quà tặng khách hàng (mà cụ thể là quà tặng trung thu). Hãy chia sẽ bài viết để lan tỏa đến cộng đồng. Cũng là nguồn động viên tinh thần cho tôi tiếp tục cống hiến giá trị đến cộng đồng

LIÊN HỆ VỚI TÔI Hotline hỗ trợ: 0914.540.423 Facebook(Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526Group Facebook: tự học kế toán và thuếFanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/Youtube: tự học kế toán Email: buitanhai1610@gmail.com Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org

Quà Biếu, Quà Tặng Có Cần Phải Xuất Hóa Đơn Không?

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ tài chính ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015;

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 22 tháng 06 năm 2015;

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2013;

Quà biếu, quà tặng có cần phải xuất hóa đơn không?

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, với người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ (gồm các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng…và ngoại trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Đồng thời tại Khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC cũng quy định rõ rằng hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng… thì phải lập hóa đơn GTGT. Hóa đơn cần ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Như vậy, khi xuất hàng để biếu, tặng đều phải xuất hóa đơn như bán hàng bình thường cả khi mua tặng luôn hoặc nhập về kho rồi biếu, tặng.

Chi phí được dùng vào việc mua quà biếu, tặng được tính vào chi phí khấu trừ thuế như thế nào?

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC với các khoản chi vào việc mua quà biếu, tặng sẽ được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

+ Trường hợp quà biếu, tặng khách hàng:

Là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp;

Là khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Trường hợp quà tặng nhân viên: Ngoài các điều kiện nêu trên, tổng số chi quà tặng nhân viên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Cập nhật ngày 15/02/2020

Xuất Hóa Đơn Quà Tặng Cho Khách Hàng Trong 3 Phút

Để hợp thức hóa chi phí được trừ tại doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, cũng như để kê khai thuế giá trị gia tăng theo quy định. Việc xuất hóa đơn GTGT quà tặng khách hàng là điều cấp thiết không thể bỏ qua tại bất kỳ doanh nghiệp nào.

Khi nào phải xuất hóa đơn quà tặng cho khách hàng?

Từ ngày 06/08/2015, chi phí cho biếu tặng không còn bị khống chế như trước nữa mà sẽ được trừ toàn bộ nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Do đó, đây là một khoản chi phí tặng quà tết cho khách hàng tương đối lớn và nó được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm đó.

Những lưu ý khi xuất hóa đơn quà tặng khách hàng tại Sangia VN

Quà tặng Sangia VN khi thực hiện chương trình tặng quà khách hàng, phải lập hóa đơn và tính kê khai nộp thuế GTGT như bán hàng thông thường cho khách hàng. Nếu tặng quà cho khách hàng mà giá trị quà tặng dưới 200.000 đồng thì cuối ngày có thể lập chung một hóa đơn bán hàng kèm bảng kê danh sách khách hàng nhận quà.

Khi Sangia VN xuất hóa đơn, khách hàng có quyền lấy hoặc không lấy hóa đơn. Nếu khách hàng lấy hóa đơn về cùng các chứng từ hợp lệ, thì đây là khoản chi phí được trừ khi tính thuế. Lưu ý, với hóa đơn trên 20 triệu đồng thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Giá tính thuế GTGT đối với hàng tặng cho là giá bán hoặc giá của hàng hóa tương đương trên thị trường lúc đó. Nếu khách hàng nhận quà của Công ty Sangia VN mà không có nhu cầu lấy hóa đơn, Sangia VN phải lưu giữ liên giao cho người mua, còn các liên khác luân chuyển theo quy định.

Công ty Quà Tặng Doanh Nghiệp SanGia VN

► Địa chỉ: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM