Đánh Giá Rủi Ro Hse / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 5/2023 # Top View | Tzlt.edu.vn

Đánh Giá Rủi Ro Và Đánh Giá Định Lượng Rủi Ro

Đánh giá rủi ro và đánh giá định lượng rủi ro được ghi rõ trong QCVN 11 : 2012/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 50/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012.

Rủi ro: Là sự kết hợp khả năng xảy ra các sự cố, tai nạn và hậu quả của chúng.

Mức rủi ro: Là khả năng xảy ra tử vong cá nhân do rủi ro trong các hoạt động hoặc công trình gây ra. Ví dụ mức rủi ro 1.00E-0 là khả năng xảy ra rủi ro tử vong 1 người/năm.

Đánh giá rủi ro: Là việc nhận diện, xác định các rủi ro tiềm tàng là cơ sở cho việc đưa ra các biện pháp giảm thiểu rủi ro đến mức hợp lý có thể thực hiện được.

Đánh giá định lượng rủi ro: Là việc phân tích, tính toán tần suất và hậu quả của sự cố dựa trên các phương pháp, dữ liệu đã được công bố và thừa nhận rộng rãi trên thế giới.

Mức rủi ro chấp nhận được: Là mức độ rủi ro cho phép đối với con người.

Đánh giá định lượng rủi ro (QRA)

Phương pháp đánh giá định lượng sử dụng các giá trị được biểu diễn bằng các con số (thay vì là các mức độ / quy mô được mô tả bằng lời trong phương pháp đánh giá định tính) đối với cả hai đại lượng là mức độ nghiêm trọng của hậu quả và xác suất xảy ra sự cố, sử dụng các số liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Chất lượng của việc đánh giá phụ thuộc vào mức độ chính xác và mức độ hoàn chỉnh của các giá trị được lượng hóa sử dụng trong đánh giá.

Mức độ hậu quả có thể được ước lượng bằng cách mô hình hóa hậu quả của một hoặc nhiều sự cố, hoặc bằng cách phân tích dữ liệu của các công trình nghiên cứu hoặc các số liệu trong quá khứ. Mức độ thiệt hại của hậu quả có thể được thể hiện bằng số tiền, bằng các tiêu chuẩn về con người hoặc thiết bị công nghệ. Trong một số trường hợp, có thể sử dụng đến hai giá trị biểu diễn bằng con số để xác định hậu quả đối với các thời điểm, địa điểm, nhóm công việc hoặc tình huống khác nhau.

Khả năng xảy ra sự cố thường được thể hiện bằng xác suất, tần suất xảy ra sự cố, hoặc có thể kết hợp giữa yếu tố xác suất và mức độ phơi nhiễm/ tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm.

Quy chuẩn QCVN 11 : 2012/BCT quy định về mức rủi ro chấp nhận được đối với con người trong đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mức rủi ro chấp nhận được: Là mức độ rủi ro cho phép đối với con người.

Mức rủi ro đương nhiên được chấp nhận: Là mức rủi ro thấp đến mức việc giảm rủi ro không có ý nghĩa về mặt an toàn.

Đánh Giá Rủi Ro Cháy Nổ

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO & DỊCH VỤ AN TOÀN cháy nổ

Điều quan trọng là giảm nguy cơ hỏa hoạn để giữ an toàn cho mọi người tại nơi làm việc, bởi vì nó có thể cứu sống và là nghĩa vụ pháp lý của bạn. Điều này có thể được đảm bảo bằng cách hoàn thành đánh giá rủi ro hỏa hoạn.

Đánh giá rủi ro hỏa hoạn là tìm hiểu các rủi ro tiềm ẩn và cải thiện các biện pháp phòng ngừa an toàn hỏa hoạn của bạn để giữ an toàn cho nhân viên và du khách.

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CHÁY NỔ & QUY ĐỊNH AN TOÀN

Việc đánh giá rủi ro hỏa hoạn nên được thực hiện trên tất cả các loại tòa nhà để đảm bảo tuân thủ với các quy định an toàn hỏa hoạn của nhà nước.

Trách nhiệm thuộc về người chịu trách nhiệm hoặc người có trách nhiệm đối với doanh nghiệp – có thể là người sử dụng lao động hoặc người tự làm chủ, người chịu trách nhiệm cho tất cả hoặc một phần của tòa nhà chỉ dành cho mục đích kinh doanh hoặc nhà thầu có mức độ kiểm soát trên cơ sở cho an toàn cuộc sống.

Trong khi nhận thức về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc đang tăng lên, quá nhiều tổ chức vẫn không nhận thức được nghĩa vụ lập pháp của họ – đó là lý do tại sao nhiều người chuyển sang một đối tác bên thứ ba như Bureau Veritas để hỗ trợ họ đạt được và duy trì sự tuân thủ.

ĐIỀU GÌ LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁNH GIÁ RỦI RO RỦI RO?

Hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy được thiết kế để giúp bảo vệ người và tài sản. Điều cần thiết là phải có chính sách chữa cháy quản lý, được hỗ trợ bởi chương trình kiểm tra và bảo trì kỹ lưỡng, để giảm thiểu rủi ro và ngăn ngừa tổn thất về tính mạng hoặc tài sản trong trường hợp hỏa hoạn xảy ra.

MỘT ĐÁNH GIÁ RỦI RO CHÁY NỔ BAO GỒM:

Hệ thống phát hiện và cảnh báo cháy

Phương tiện thoát hiểm

Cung cấp thiết bị chữa cháy

Lập kế hoạch cho một trường hợp khẩn cấp và đào tạo

Các yếu tố nguy cơ hỏa hoạn và những người có nguy cơ

Bảo trì và thử nghiệm thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA ĐÁNH GIÁ RỦI RO CHÁY NỔ LÀ GÌ?

Cải thiện an toàn trong các tòa nhà của bạn

Đạt được và duy trì việc tuân thủ các quy định an toàn về hỏa hoạn

Giảm nguy cơ kiện tụng

TẠI SAO LỰA CHỌN BUREAU VERITAS?

Đội ngũ chuyên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên 60 quốc gia có kinh nghiệm và trình độ cao

Các chuyên gia đáng tin cậy, thực hiện vượt quá 20.000 đánh giá rủi ro hỏa hoạn hàng năm trên hơn 6.000 tài sản

Chuyên môn toàn cầu, hỗ trợ địa phương

Truy cập đầy đủ các dịch vụ kiểm tra, đánh giá và chứng nhận từ các chuyên gia của Bureau Veritas

XEM THÊM CÁC DỊCH VỤ VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN TẠI NƠI LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI

Đánh Giá Và Quản Lý Rủi Ro

Intertek tin rằng rủi ro sản phẩm và hành vi của con người là có thể đoán trước. Chúng tôi hỗ trợ bạn đưa ra các quyết định cùng với phân tích và tài liệu hỗ trợ bằng sự đánh giá các nguy cơ rủi ro một cách toàn diện.

Thông qua việc phát hiện và đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn trong giai đoạn ý tưởng và thiết kế, Intertek RAM sẽ giúp bạn thiết lập các hoạt động nhằm ngăn ngừa sự thu hồi sản phẩm mà từ đó có thể bảo vệ hình ảnh thương hiệu cũng như hồ sơ của quí công ty.

Đội ngũ của chúng tôi bao gồm những kĩ sư về an toàn, các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu có tay nghề cao.

Intertek RAM, là đối tác đáng tin cậy khi bạn gặp phải những thách thức với các giải pháp như sau:

Dữ liệu về chấn thương/ tử vong/ thu hồi: Intertek sử dụng dữ liệu về chấn thương và tử vong để hiểu rõ hơn về xu hướng chấn thương. Từ các dữ liệu ghi chép, Intertek sẽ phân tích những khiếu nại từ khách hàng, sản phẩm bị thu hồi, lịch sử chấn thương và tử vong nhằm ngăn ngừa những lỗi đã xảy ra trong quá khứ.

Các nhân tố con người nghiên cứu sự tương tác vật lí của người tiêu dùng và một sản phẩm. Khi sự tương tác được được thấu hiểu, các loại nguy cơ và mức độ nghiêm trọng đối với sản phẩm có thể được xác định.

Sử dụng trước là để dự đoán những cách thức mà người tiêu dùng có thể sử dụng đối với sản phẩm. Các chuyên gia nghiên cứu của chúng tôi sẽ thực hiện việc đánh giá và quan sát nhằm xác định phương pháp mà các nhóm người tiêu dùng ở những lứa tuổi khác nhau sẽ sử dụng theo các cách dự đoán trước.

Intertek cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng bao gồm đào tạo chuyên sâu, cố vấn, cung cấp giải pháp đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng và thị trường.

Gọi cho chúng tôi để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Đánh giá và Quản lý rủi ro.

Đánh Giá Rủi Ro Sinh Thái

Hoa Kỳ trong những năm 1970 bắt đầu nghiên cứu việc đánh giá rủi ro sinh thái. Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ) vào năm 1992 đánh giá rủi ro sinh thái đã được xác định, đánh giá rủi ro cụ thể là sinh thái là đánh giá kết quả của một hoặc nhiều yếu tố bên ngoài có thể xảy ra hoặc đang xảy ra tác động sinh thái bất lợi của quá trình. Mục đích của nó là giúp hiểu và dự đoán chính tác động môi trường sinh thái của các yếu tố bên ngoài và hậu quả sinh thái của mối quan hệ giữa môi trường thuận lợi cho việc ra quyết định. Đánh giá rủi ro sinh thái được coi là được sử dụng để dự đoán đánh giá sinh thái tương lai của tác dụng phụ hoặc vì một số yếu tố dẫn đến thay đổi sinh thái về khả năng cuối cùng. Khái niệm

Đánh giá rủi ro sinh thái dựa trên hai yếu tố: tính chất, hậu quả của đặc điểm tiếp xúc. Chủ yếu cho ba giai đoạn của đánh giá rủi ro: Các câu hỏi, phân tích vấn đề, và đặc tính rủi ro. Mỹ vào năm 1992 để tạo thành khung đánh giá rủi ro sinh thái năm 1998 đã được sửa đổi.

Liên hệ với quản lý môi trường

Đánh giá rủi ro sinh thái và quản lý môi trường trong các liên kết sau đây có thể được sử dụng một cách hiệu quả trong môi trường ra quyết định:

(1) đánh giá rủi ro sinh thái là lên kế hoạch và thực hiện các cơ quan bảo vệ môi trường để cung cấp thông tin về các quyết định quản lý khác nhau phát sinh từ hậu quả bất lợi. Đầu tiên, hãy xem xét các mục tiêu quản lý đánh giá rủi ro môi trường, chương trình đánh giá rủi ro do sinh thái giúp đánh giá kết quả sử dụng cho quản lý rủi ro.

(2) Đánh giá rủi ro sinh thái có lợi cho bảo vệ môi trường ra quyết định. Trong EPA, đánh giá rủi ro sinh thái được sử dụng để hỗ trợ nhiều loại hoạt động quản lý môi trường, bao gồm cả chất thải nguy hại, hóa chất công nghiệp, thuốc trừ sâu hoặc điều khiển khác, và các hệ sinh thái đầu nguồn do nhiều không chất hóa học yếu tố ảnh hưởng đến quản lý.

(3) quá trình đánh giá rủi ro sinh thái, sự cần thiết phải tiếp tục tận dụng lợi thế của dữ liệu và thông tin mới, để thúc đẩy việc ra quyết định về môi trường.

(4) kết quả đánh giá rủi ro sinh thái có thể được thể hiện như những hậu quả sinh thái của những thay đổi như một chức năng của các yếu tố tiếp xúc dành cho các nhà sản xuất quyết định – các bộ phận bảo vệ môi trường là rất hữu ích để chọn một kế hoạch khác nhau bằng cách đánh giá các tác động sinh thái của chương trình đào tạo cũng như để xác định kiểm soát các yếu tố sinh thái, và để có những biện pháp cần thiết.

(5) Đánh giá rủi ro sinh thái cung cấp một so sánh rủi ro, phân loại, và kết quả có thể được sử dụng cho chi phí – lợi ích phân tích, do đó thay đổi quản lý môi trường cung cấp giải thích và hướng dẫn.

Ứng dụng

Đánh giá rủi ro sinh thái tại Hoa Kỳ và các nước châu Âu khác đã được sử dụng rộng rãi, và có những lợi thế rõ ràng, nó không có nghĩa đó là yếu tố quyết định duy nhất của quyết định quản lý, các cơ quan bảo vệ môi trường cũng nên xem xét các yếu tố khác, chẳng hạn như việc xây dựng luật và các quy định, xã hội , các yếu tố chính trị và kinh tế cũng có thể có biện pháp hướng dẫn các bộ phận bảo vệ môi trường.

Trong thực tế, để giảm thiểu nguy cơ sẽ phải trả giá rất cao, hoặc là kỹ thuật khả thi, nhưng trong quá trình ra quyết định về môi trường phải được xem xét.

Nghiên cứu đánh giá rủi ro sinh thái

Việc đánh giá rủi ro của chúng tôi bắt đầu vào cuối dự án hóa chất, chất dễ cháy, chất nổ, hóa chất độc hại, vv làm rất nhiều công việc, nhưng không có hướng dẫn để thực hiện. Đánh giá rủi ro sinh thái của Trung Quốc đã thực hiện một số công trình nghiên cứu, nhưng cũng khó để ứng dụng hệ thống và đánh giá tác động môi trường, bởi vì đánh giá rủi ro sinh thái khác với hóa học và vật lý thay đổi để đánh giá thiệt hại trực quan hơn cho môi trường. Đánh giá rủi ro sinh thái đòi hỏi rất nhiều dữ liệu cơ bản và các cuộc điều tra sinh thái, và các phương pháp đánh giá nghiên cứu, được ban hành tại Hoa Kỳ vào năm 1998, hướng dẫn đánh giá rủi ro sinh thái. Theo tình trạng hiện tại của chúng ta về đánh giá tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường sinh thái của dự án là mở rộng các lĩnh vực trọng tâm. Vì sự khác biệt giữa khu vực dự án sinh thái, các loại dự án khác nhau, tác động môi trường của từng dự án là khác nhau. Ở miền tây Trung Quốc quy mô lớn phát triển trong khu vực và xây dựng các dự án lớn do tác động sinh thái, kết quả đánh giá rủi ro sinh thái cho Cục Bảo vệ môi trường để cung cấp cơ sở cho việc ra quyết định.

Quá trình đánh giá rủi ro sinh thái

US EPA sinh thái công việc đánh giá rủi ro một cách tiếp cận trưởng thành hơn và cơ sở dữ liệu, và rất nhiều công việc đánh giá rủi ro sinh thái. Thường được chia thành các quy trình sau: (1) xây dựng kế hoạch, theo bản chất của việc đánh giá nội dung, và các yêu cầu về môi trường đề nghị đánh giá tình trạng sinh thái và đánh giá các mục tiêu chính, (2) xác định rủi ro, phân tích để xác định nguy cơ có thể và phạm vi của nó, (3 ) đánh giá phơi nhiễm và đặc tính của phân tích tác động sinh thái trên các yếu tố và các yếu tố môi trường sinh thái trong một mức độ ảnh hưởng và phạm vi (4) kết quả đặc tính nguy cơ của việc đánh giá, quá trình đánh giá kết luận, bộ phận bảo vệ môi trường hoặc bộ phận lập kế hoạch như một tài liệu tham khảo, bảo vệ sinh thái và môi trường làm cơ sở cho việc ra quyết định.

Đánh giá

Sinh thái công việc đánh giá rủi ro, không chỉ đòi hỏi rất nhiều cuộc điều tra môi trường hệ sinh thái, mà còn đòi hỏi rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm, mô hình đánh giá các luận chứng. Chẳng hạn như đánh giá rủi ro sinh thái của các chất độc hại, các nghiên cứu sau:

(A) các loài khác nhau, giai đoạn tăng trưởng, khảo sát môi trường sống;

(2) các chất độc hại trong môi trường, di cư và chuyển đổi của các điều tra;

(3) tiếp xúc với các chất độc hại của các loài khác nhau của giai đoạn phát triển khác nhau.