Xu Hướng 3/2023 # Chi Phí Quà Tết Tặng Cho Khách Hàng Và Nhân Viên # Top 6 View | Tzlt.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Chi Phí Quà Tết Tặng Cho Khách Hàng Và Nhân Viên # Top 6 View

Bạn đang xem bài viết Chi Phí Quà Tết Tặng Cho Khách Hàng Và Nhân Viên được cập nhật mới nhất trên website Tzlt.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

– Căn cứ: Điều 3, Khoản 7 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 16,Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

– Căn cứ: Khoản 3, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định giá tính thuế đối với hàng biếu tặng như sau:

“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

– Căn cứ: Khoản 5, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT có quy định như sau:

1. Quà tết dùng biếu tặng khách hàng, hoặc cho tặng nhân viên, được khấu trừ thuế đầu vào 2. Quà tết dùng biếu tặng khách hàng chịu thuế GTGT đầu ra. 3. Giá tính thuế GTGT là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động cho, biếu tặng khách hàng

3.1 Chi phí mua quà tết tặng khách hàng.

– Căn cứ: Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

3.2 Chi phí mua quà tết tặng nhân viên.

– Căn cứ: Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về những khoản chi được trừ như sau:

“- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

– Căn cứ: Theo Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động được tính vào chi phí không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.

*Lưu ý : Nếu doanh nghiệp chứng minh chi phí này thuộc phúc lợi của doanh nghiệp cho nhân viên, thì không xuất hoá đơn và tính thuế GTGT đầu ra, mà chi phí mua quà tết vẫn được tính vào chi phí được trừ

Vấn đề 04. Về chế độ kế toán

Mua quà tết dùng để biếu, tặng cho khách hàng, hoặc nhân viên được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh:

– Khi xuất hàng cho biếu tặng: nhân viên và khách hànga. Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh:Nợ TK 641, 6421 – Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)Có các TK 152, 153, 155, 156.Có TK 33311 – Thuế GTGT phải nộp.

b. Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:Khi doanh nghiệp SXKD có lợi nhuận căn cứ vào kết quả kinh doanh lợi nhuận sau thuế TNDN và điều lệ công ty…để trích chi phí quỹ khen thưởng phúc lợi:Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phốiCó TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534).

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)Có TK 5111 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụCó TK 33311 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hoá, NVL dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bánCó các TK 152, 153, 155, 156.

Lưu ý :

1. Chỉ hạch toán thuế GTGT đầu ra vào chi phí, không hạch toán doanh thu nếu ko dùng quỹ khen thưởng phúc lợi 2. Nếu doanh nghiệp chứng minh chi phí này thuộc phúc lợi của doanh nghiệp cho nhân viên, thì xuất hoá đơn và tính thuế GTGT đầu ra như bình thường.

Để hạch toán quà tết kế toán cần có những chứng từ sau:

a. Quà tết tặng khách hàng:

Chứng từ gồm:

1. Hoá đơn đầu vào mua quà2. Hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng ( nếu có)3. Hoá đơn đầu ra ( xuất quà tết biếu tặng)

b. Quà tết tặng nhân viên

1. Hoá đơn mua quà tết2. Hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng (Nếu có)3. Hoá đơn đầu ra4. Tờ trình của công đoàn về quà tết cho nhân viên5. Quy định trong quy chế tài chính, chi tiêu nội bộ… của doanh nghiệp

*Căn cứ:– QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH– THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THAY THẾ CHO QUYẾT ĐỊNH 15/2006/QĐ-BTC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Quy Định Về Chi Phí Quà Tết Tặng Cho Khách Hàng Và Nhân Viên

1. Hoá đơn ( quà tặng cho khách hàng có phải xuất hóa đơn không) Điều 3, Khoản 7 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 16,Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

Theo công văn số 5483/TCT-DNL ngày 28/11/2017 của Tổng cục thuế) Khi tặng quà cho khách hàng vào dịp lễ, tết, hội nghị khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải lập hóa đơn, tính kê khai nộp thuế GTGT như bán hàng cho khách hàng. Trường hợp Công ty cho thuê Tài chính tnhh MTV Quốc tế Chaillease có phát sinh việc tặng quà khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối mỗi ngày công ty lập chung một hóa đơn GTGT ghi số tiền thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định( không phân biệt giá trị quà tặng trên 200.000 hay dưới 200.000đ)

Hình ảnh: Quy định về chi phí quà tết tặng cho khách hàng và nhân viên

2. Thuế GTGT đối với hàng biếu tặng Khoản 3, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định giá tính thuế đối với hàng biếu tặng như sau:

“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

Khoản 5, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT có quy định như sau:

Quà tết dùng biếu tặng khách hàng, hoặc cho tặng nhân viên, được khấu trừ thuế đầu vào Quà tết dùng biếu tặng khách hàng chịu thuế GTGT đầu ra. Giá tính thuế GTGT là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động cho, biếu tặng khách hàng

3. Thuế TNDN 3.1 Chi phí mua quà tết tặng khách hàng.

Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

3.2 Chi phí mua quà tết tặng nhân viên.

Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về những khoản chi được trừ như sau:

“- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

Lưu ý : Nếu doanh nghiệp chứng minh chi phí này thuộc phúc lợi của doanh nghiệp cho nhân viên, thì không xuất hoá đơn và tính thuế GTGT đầu ra, mà chi phí mua quà tết vẫn được tính vào chi phí được trừ

4. Hạch toán Cách hạch toán hàng cho, biếu, tặng:

a. Bên cho, biếu, tặng:

4.2 Chứng từ :

Để hạch toán quà tết kế toán cần có những chứng từ sau:

a.Quà tết tặng khách hàng:

Chứng từ gồm:

Hoá đơn đầu vào mua quà Hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng ( nếu có) Hoá đơn đầu ra ( xuất quà tết biếu tặng) b. Quà tết tặng nhân viên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

File Excel tính đóng BHXH, thuế TNCN áp dụng từ 01/01/2018

11 thay đổi kế toán nhất định phải biết

N hững thay đổi kế toán cần biết từ 01/01/2018

Những quy định mới về thuế có hiệu lực từ ngày 01/02/2018

Tải bộ hồ sơ xây dựng thang bảng lương 2018

Hướng Dẫn Hạch Toán Chi Phí Quà Tặng Tết Cho Khách Hàng Và Nhân Viên

Mỗi dịp Tết chính là sự kiện quan trọng mà doanh nghiệp cần gửi lời tri ân đến khách hàng, đối tác của mình. Bằng những món quà độc đáo, ấn tượng. Tuy nhiên, chi phí mua quà tặng cho khách hàng có phải xuất hóa đơn đầu ra và có được tính vào chi phí được trừ và VAT đầu vào có được khấu trừ? Đây luôn là câu hỏi khiến nhiều người hành nghề kế toán băn khoăn mỗi dịp lễ, tết,…

3. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

3.1 Chi phí mua quà tết tặng khách hàng

Quy định về các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế phải đáp ứng các điều kiện sau

Các khoản chi phí có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

Đối với khoản chi có tổng giá trị từ 20 triệu đồng đã bao gồm thuế GTGT phải được thanh toán thông qua ngân hàng.

Là các khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Lưu ý:

Khấu trừ thuế TNDN khi mua qua tết cho khách hàng, nhân viên

3.2. Chi phí mua quà tết tặng nhân viên

Quy định về những khoản chi được trừ như sau

Các khoản chi phúc lợi cho người lao động theo quy định với tổng chi phí không trên quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế doanh nghiệp được hạch toán giảm trừ cho doanh nghiệp, cụ thể:

Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động.

Chi nghỉ mát.

Chi hỗ trợ điều trị.

Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo.

Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau.

Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập.

Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động.

Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động )

Lưu ý:

Khoản chi phí mua quà cho nhân viên là một khoản chi phí có tính chất phúc lợi được tính vào chi phí được trừ theo quy định, tuy nhiên tổng các khoản chi trong một năm không được quá 1 tháng lương bình quân thực tế của doanh nghiệp.

Ngoài ra, khoản chi này chỉ được tính là hợp lệ nếu có đủ hóa đơn chứng từ. Sau khi tập hợp đủ theo quy định doanh nghiệp tình vào háo đơn GTGT đầu ra.

4. Về hạch toán

4.1 Xác định loại chi phí

Hoạt động mua quà để biếu khách hàng hoặc cho, tặng nhân viên được tính vào khoản mục chi phí sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp tiến hành hạch toán như sau:

Nợ TK 641/6421: chi phí mua quà tết.

Nợ TK 133: thuế GTGT đầu vào.

Có các TK 111, 112, 131: tùy vào phương thức thành toán.

Phương pháp hạch toán chi phí mua quà, thưởng,…

4.2 Tiến hành xuất hóa đơn GTGT đầu ra

Như đã nêu ở trên, đây là hoạt động phải tiến hành xuất hóa đơn, doanh nghiệp hạch toán như sau:

Nợ TK 642: Chi phí quản lý

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

Lưu ý :

Khoản chi phí này theo quy định chỉ hạch toán thuế GTGT đầu ra vào chi phí, không hạch toán vào doanh thu.

Nếu doanh nghiệp tặng quà cho nhân viên thuộc chế độ phúc lợi của doanh nghiệp cho nhân viên thì phải có chứng từ chứng minh hợp lệ, trường hợp này doanh nghiệp không xuất hóa đơn và tính vào khoản thuế GTGT đầu ra.

4.3 Chứng từ sử dụng

Chi phí hạch toán quà tết kế toán cần có những chứng từ hợp lệ theo quy định sau đây

a. Quà tết tặng khách hàng

Để chi phí này được hợp pháp, doanh nghiệp phải có đủ chứng từ theo quy định, bao gồm: Hóa đơn GTGT đầu vào mua quà, hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng (nếu có) và hóa đơn đầu ra (xuất quà tết biếu tặng).

b. Quà tết tặng nhân viên

Trường hợp chi phí mua quà cho nhân viên, doanh nghiệp phải tập hợp đầy đủ hóa đơn như sau:

Hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng ( nếu có)

Tờ trình của công đoàn về quà tết cho nhân viên

Quy định trong quy chế tài chính, chi tiêu nội bộ… của doanh nghiệp

Thực tế, việc xác định chi phí được khấu trừ và không được khấu trừ khá phức tạp, thêm vào đó là rất nhiều khoản chi cũng như các loại báo cáo doanh nghiệp phải hoàn tất cho cơ quan thuế, nếu không có nhiều kinh nghiệm cũng như am hiểu pháp lý doanh nghiệp rất dễ gặp sai sót khi xác định chi phí mua quà tặng, chính vì thế dịch vụ báo cáo tài chính sẽ giúp doanh nghiệp sớm hoàn tất thủ tục phức tạp này.

Xuất Hàng Quà Biếu Tặng Cho Khách Hàng, Công Nhân Viên Có Phải Xuất Hóa Đơn? Chi Phí Quà Tặng Khách Hàng, Nhân Viên Có Được Tính Vào Chi Phí Được Trừ Khi Tính Thuế Tndn?

XUẤT HÀNG QUÀ BIẾU TẶNG CHO KHÁCH HÀNG, CÔNG NHÂN VIÊN CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN? CHI PHÍ QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG, NHÂN VIÊN CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN?

I. Căn cứ pháp lý

– Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 78/2014/TT-BTC, thông tư số 119/2014/TT-BTC, thông tư số 151/2014/TT-BTCcủa bộ tài chính

-Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng

-Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CPcủa chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

-Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2014/TT-BTC của bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

II.Nội dung tư vấn

1. Quà tặng cho khách hàng, nhân viên có phải xuất hóa đơn?

– Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”

Do vậy, khi tặng quà cho khách hàng vào dịp lễ, tết, hội nghị khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải lập hóa đơn, tính kê khai nộp thuế giá trị gia tăng như bán hàng hóa cho khách hàng.

2. Giá tính thuế GTGT đối với hàng cho biếu, tặng

Đối với thuế GTGT đầu vào của hàng dùng để biếu, tặng.

Khoản 3, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định giá tính thuế đối với hàng biếu tặng như sau: ” Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

Như vậy, đối với hàng cho, biếu tặng cho khách hàng, nhân việc được khấu trừ thuế đầu vào và chịu thuế GTGT đầu ra. Giá tính thuế GTGT là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động cho, biếu tặng.

3. Chi phí quà cho biếu tặng khách hàng, công nhân viên có được tính vào chi phì được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà CT 1 – SUDICO Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, đường Vũ Quỳnh, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Website: https://htc-law.com; https://luatsuchoban.vn

Tư vấn pháp luật về thuế cho doanh nghiệp

Tưu vấn điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Tư vấn thuế xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp

Cập nhật thông tin chi tiết về Chi Phí Quà Tết Tặng Cho Khách Hàng Và Nhân Viên trên website Tzlt.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!